Cenník služieb

Aktuálne ceny Vám radi prezradíme na našom kontaktnom telefónnom čísle. 

Orientačný cenník technickej kontroly - platný od 4.4.2024

Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h( L5e,L7e)
49,00 €
Motorové vozidlá na prepravu tovaru nad 3.5 t (N2,N3), autobusy (M2,M3), kolesové traktory nad 40 km/h. T5 74,00 €
Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4) 68,00 €
Pracovné stroje Ps a traktory pásové C1,C2,C3,C4,C5 74,00 €
Zvláštna kontrola na vozidlá, (M1, N1) 35,00 €
Zvláštna kontrola čiastková, všetky kategórie 27,00 €
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1)
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom
55,00 €
Prípojné vozidlá 0.75 t – 3.5 t (O2),príp. voz. za traktory 1.5 t –3.5 t (R2) 49,00 €
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3.5(O3,O4,R3,R4) 60,00 €
Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1e,L3e,L4e), ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 39,00 €
Dovoz M1,N1 B,D,R-KAT 58,00 €
Dovoz M1,N1,B D,R-KAT+LPG,CNG 63,00 €
Dovoz N2,N3,M2,M3 86,00 €
Dovoz O2 59,00 €
Dovoz O3,O4,R3,R4 71,00 €
Dovoz T 79,00 €
Dovoz L1e,L2e 50,00 €
Dovoz L3e,L4e,L5e,L6e,L7e 50,00 €

Technické kontroly opakované

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1),
benzín, nafta, Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h ( L5e, L7e)
25,50 €
Motorové vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N2, N3); autobusy (M2, M3), kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 36,00 €
Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, Ra3, Ra4) 26,00 €
Prípojné vozidlá (O2), prípojné vozidlá za traktory (R2) 19,50 €
Motocykle (L1e, L3e, L4e) ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) 18,50 €

Technické kontroly administratívne

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Administratívny poplatok - všetky kategórie 15,00 €
Administratívna kontrola na vydanie prepravného povolenia 17,50 €

Súvisiace služby

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky ---
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole ---
Simulácia zaťaženia vozidla 30,00 €
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 4,00 €

Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - CEMT ( III, IV,V)

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3) 135,00 €
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4) 94,00 €

Orientačný cenník emisnej kontroly - platný od 4.4.2024

Emisné kontroly pravidelné a zvláštne

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom 50,00 / 24,00 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií s benzínovým motorom B-KAT, N-KAT 38,00 / 21,00 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn B-KAT+N-KAT+Plyn 55,00 / 33,00 €*
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn R-KAT+Plyn, CNG, OBD 55,00 / 33,00 €*
Motorové vozidlá s benzínovým motorom so zdokonaleným emisným systémom R-KAT, R-KAT-OBD 50,00 / 24,00 €*
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3.5t (N2,N3), traktory T, autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 65,00 / 36,00 €*

Emisná kontrola administratívna

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií 15,00 €

Súvisiace služby

Služba Cena s DPH(20%) EUR
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky --- €
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole --- €
Vystavenie overenej kópie protokolu o emisnej kontrole 4,00 €

*Opakovaná, ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0753 s výsledkom „nespôsobilé“

Orientačný cenník kontroly originality - platný od 3.3.2023

Kontrola Cena s DPH(20%) EUR
Motocykle - L1, L2, L3 69,00 €
Motocykle - L4 – L7 79,00 €
Osobné motorové vozidlá - M1 87,00 €
Autobusy do 5000 kg - M2 130,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 130,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg – N1 87,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg – N2 112,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg – N3 112,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 74,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 84,00 €
Traktory – T 112,00 €
Prípojné vozidlá za traktor – R 84,00 €
Vozidlá so symbolom „G“ + cena za základnú kategóriu 10,00 €
Pracovné stroje 112,00 €
Administratívna kontrola  - cena na vyžiadanie do 120,00 €
Administratívna kontrola 01-02 35,00 €
Administratívna kontrola 03-04 35,00 €

Cenník za výkon KO - „skrátená kontrola“

(vozidlá vyrobené pred 1.1.1996, evidované v SR)

Kategória vozidiel Cena s DPH(20%) EUR
Motocykle – L1 - L3 59,00 €
Motocykle – L4 - L7 69,00 €
Osobné motorové vozidlá – M1 77,00 €
Autobusy do 5000 kg – M2 120,00 €
Autobusy nad 5000 kg - M3 120,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 77,00 €
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg - N2 102,00 €
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg - N3 102,00 €
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 64,00 €
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 74,00 €
Traktory - T 102,00 €
Prípojné vozidlá za traktor - R 75,00 €
Pracovné stroje - Ps 102,00 €

Rezervujte si termín

Rýchlo, spoľahlivo a bez čakania. Jednoducho si objednajte voľný termín, ktorý Vám vyhovuje. Náš tím je Vám k dispozícii.

 
Rezervovať termín

Pripomenúť koniec platnosti TK/EK

Váš termín blížiacej sa kontroly starostlivo uchováme a v správnu chvíľu Vám ho pripomenieme.

 
Zadať pripomienku