KO - Kontrola originality

Kontrola originality vozidla

Kontrola originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Znamená tiež istotu pri kúpe vozidla, že nepochádza z nelegálnej činnosti a majiteľovi nehrozí žiadny postih.

Výsledok kontroly originality je obsiahnutý v Odbornom posudku o kontrole originality a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok je verejný a prístupný na internete - overenie vozidla.

Kedy absolvovať kontrolu originality?

 • jednotlivo dovezené vozidlá zo zahraničia
 • odhlásenie vozidla na vývoz
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • zmenu farby vozidla
 • neprihlásenie do 30 dní od odhlásenia vozidla
 • opätovné schválenie vozidla
 • prestavba vozidla

Často kladené otázky

Vozidlo evidované v SR

 • Osvedčenie o evidencii vozidla "OEV", v prípade že vozidlo má vydaný technický preukaz "TP" treba predložiť TP aj OEV,
 • občiansky preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla prípade firmy údaje firmy

Individuálne dovezené vozidlo

 • Osvedčenie o evidencii, prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované
 • Doklad o nadobudnutí vozidla - faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu
 • Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín
 • Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, dovezeného, alebo prestavaného, alebo protokol o technickej kontrole vozidla, ak ide o uznanie typového schválenia ES s hodnotením- sposobilé
 • Platný protokol o emisnej kontrole zvláštnej s hodnotením- spôsobilé
 • Osvedčenie o zhode COC ak má vozidlo udelené typové schválenie ES

Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).

Výlučne v čistom stave!! Interiér, exteriér, priestor v oblasti VIN čísla, motor + podvozok.

Cenník kontroly originality - Aktuálne ceny Vám radi prezradíme na našom kontaktnom telefónnom čísle. Orientačný cennik: cenník

Rezervujte si termín

Rýchlo, spoľahlivo a bez čakania. Jednoducho si objednajte voľný termín, ktorý Vám vyhovuje. Náš tím je Vám k dispozícii.

 
Rezervovať termín

Pripomenúť koniec platnosti TK/EK

Váš termín blížiacej sa kontroly starostlivo uchováme a v správnu chvíľu Vám ho pripomenieme.

 
Zadať pripomienku