STK - Technická kontrola

Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Aké doklady treba predložit na technickú kontrolu ?

 • osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu
 • kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo
 • CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)

Čo doporučujeme?

 • nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla,
 • kompletná autolekárnička (motolekárnička) - pozor na dobu expirácie,
 • kontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, a spätné svetlá),
 • skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov,
 • kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 3 mm),
 • zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).

Kedy ísť na technickú kontrolu?

Typ vozidla Kategória Lehoty kontrol
malé motocykle >50cm3, max 35kW L3eA1 - L4eA1 každé 4 roky
prípojné vozidlá 750-3500kg O2, R2 každé 4 roky
cestné 4kolky do 125cm3 L6e každé 4 roky
ostatné motocykle L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e>125cm3, L7e - prvá STK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla,

- potom každé dva roky od poslednej kontroly
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 t M1, N1
Prípojné vozidlá max 3500kg na nápravu max 21000kg alebo viac ako 21000kg R3, R4
nákladné vozidlá a ich prípojné vozidlá N2, N3, O3, O4 raz ročne
autobusy M2, M3 raz ročne
autobusy staršie ako 8 rokov M3 raz za 6 mesiacov
traktory a ich prípojné vozidlá T, R prvá STK po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly
traktory a ich prípojné vozidlá (AUTOŠKOLA) raz ročne
motorové vozidlá autoškoly, taxislužby, plynárenskej poruchovej služby, sanitné vozidlá raz ročne

Často kladené otázky

 • technická kontrola pravidelná
 • technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
 • technická kontrola zvláštna
 • technická kontrola administratívna
 • technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
 • technická kontrola na vydanie prepravného povolenia
 • opakovaná technická kontrola

brzdová sústava, riadenie, nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karoséria, osvetlenie a svetelná signalizácia, predpísaná a zvláštna výbava, ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, zaťaženie životného prostredia, identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej, je:

 • Vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla
 • Osvedčenie o technickej kontrole*
 • Vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka*

* - platí za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je:

 • Protokol o technickej kontrole vozidla

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov

Cenník technickej kontroly - Aktuálne ceny Vám radi prezradíme na našom kontaktnom telefónnom čísle. Orientačný cennik: cenník

Rezervujte si termín

Rýchlo, spoľahlivo a bez čakania. Jednoducho si objednajte voľný termín, ktorý Vám vyhovuje. Náš tím je Vám k dispozícii.

 
Rezervovať termín

Pripomenúť koniec platnosti TK/EK

Váš termín blížiacej sa kontroly starostlivo uchováme a v správnu chvíľu Vám ho pripomenieme.

 
Zadať pripomienku